Rada Miasta LegnicyWiadomości

Radni zgodzili się na wzrost nakładów inwestycyjnych

Rada Miejska, na wniosek prezydenta Legnicy, przyjęła 24 lutego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta na rok 2020. Wydatki inwestycyjne wzrosną o ponad 6 mln 300 tys. zł. W skali roku ich planowana wartość sięgnie prawie 81 mln zł.

Zmiany budżetu pozwolą zwiększyć m.in. nakłady na poprawę bezpieczeństwa, edukację, ochronę dziedzictwa kulturowego, jakim jest zabytkowy park, skuteczną walkę o czyste powietrze i przebudowy dróg.

Od października 2019 r., w ramach rewitalizacji zabytkowego parku Miejskiego, trwa gruntowna przebudowa kompleksu fontann. Dzięki zwiększeniu nakładów na tę inwestycję o 1 mln 950 tys. zł zakres prac modernizacyjnych obejmie dodatkowo budowę urządzeń nagłaśniających, zabezpieczenie fontann w niecce przed kradzieżą i budowę ławek parkowych według wzorców z 1927 roku, gdy odbywała się w parku wielka wystawa ogrodnicza GUGALI. Zbudowane zostanie nowe oświetlenie Alei Wodnej.

O kwotę 1 mln 550 tys. zł powiększone zostaną nakłady na przebudowę i przystosowanie budynku szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych. Dodatkowe środki umożliwią też wyposażenie obiektu jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Tegoroczne zwiększenie środków inwestycyjnych pozwoli przeznaczyć 760 tys. zł m.in. na dobudowę wentylacji grawitacyjnej w kilku kamienicach komunalnych, co podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Zainstalowana też zostanie nowa winda w budynku przychodni przy ul. Piekarskiej 7, która poprawi warunki obsługi pacjentów.

Kolejna zmiana budżetu pozwoli na podwojenie w tym roku kwoty, przeznaczonej na dofinansowania dla mieszkańców, którzy wymienią ogrzewanie swych mieszkań paliwem stałym na ekologiczne. Wydatki na program ochrony powietrza przed smogiem powiększą się o 700 tys. zł i wyniosą ok. 1 mln 400 tys. zł.

W związku z wnioskami radnych, dotyczącymi zmian budżetu, prezydent Tadeusz Krzakowski zaproponował autopoprawkę, którą Rada Miejska przyjęła. Na przebudowę ulicy Łowickiej od Pomorskiej do Opalowej przeznaczono 200 tys. zł. Przebudowa Śląskiej od Sikorskiego do Łowickiej kosztować ma 100 tys. zł. Na modernizację Osi Kartuskiej od Galaktycznej do Neptuna przeznacza się 200 tys. zł. W parku 200 tys. zł dodatkowo przeznaczone jest na budowę toalet publicznych.

Po wprowadzeniu zmian budżetu planowane wydatki inwestycyjne Legnicy wyniosą w 2020 roku prawie 81 mln zł.

Subskrybuj nas na Google News
Pokaż więcej

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button